Úvod Práce ve výškáchShozy stavební suti

Shozy stavební suti

řídit padající suti DIMOS

řídit padající suti DIMOS

Skluz pro dopravu stavební suti od společnosti DIMOS je jedním z nejpraktičtějších zařízení na staveništi, přičemž zároveň zvyšuje úroveň kolektivní bezpečnosti práce. Jeho konstrukce se neustále mění a vylepšuje, a to jak ve smyslu funkčnosti, tak univerzálnosti. Při navrhování skluzu se společnosti DIMOS inspirovala svými zkušenostmi z osobních návštěv na staveništích. Navrhla řadu skluzů a pomocného vybavení, které se dokážou přizpůsobit jakémukoli typu projektu a realizaci. Pracovníci společnosti DIMOS tak opět prokázali svou touhu nalézat vhodná řešení pro dosažení optimální bezpečnosti a efektivity práce.

Komplexní a modulární řešení pro dopravu stavební suti a odpadu

Společnost DIMOS nabízí široký sortiment příslušenství a doplňkových produktů pro dopravu stavební suti a odpadu. Bohatý výběr produktů poskytuje výhodu nalezení komplexního řešení, upraveného na míru konkrétnímu projektu a staveništi.

• Trychtýř
• Skluz pro šikmé střechy
• Zpomalovací skluz
• Konzola
• Vrátek
• Ochranný štít
• Odbočka
• Prachová manžeta

Skluzy stavební suti společnosti DIMOS poskytují nesčetné výhody bez ohledu na konfiguraci staveniště:

• jednoduchá montáž
• komplexní systém
• rychlá montáž/demontáž
• minimální údržba
• bezpečnost pro pracovníky provádějící práce ve výškách

Snadná montáž, vysoká efektivita

Optimalizace bezpečnosti práce na staveništi je nedílným faktorem úspěšnosti projektu. Proto společnosti DIMOS navrhla a uvedla na trh skluz pro dopravu stavební suti a odpadu. Řešení dopravy stavební suti společnosti DIMOS vynikají svou vysokou efektivitou, snadnou montáží, nízkou hmotností a prostorovou nenáročností.

Skluzy pro dopravu stavební suti od společnosti DIMOS, pravděpodobně nejlepší na trhu

Skluzy pro dopravu stavební suti od společnosti DIMOS vynikají svou pevností a odolností v této kategorii výrobků. Skluzy jsou praktické a bezpečné. Jednotlivé díly mají kuželový tvar, proto do sebe ideálně zapadají, a jsou navzájem propojeny řetězem, který zajišťuje optimální pevnost celého skluzu. Montáž skluzů je velmi snadná. Skluzy jsou ideálním zařízením pro veškeré typy projektů a lze je doplnit lehkým a praktickým příslušenstvím.

Společnost DIMOS, jako tvůrce koncepce skluzů stavební suti, ručí za odolnost svých skluzů vůči nárazům a otěru.

Skluzy pro dopravu stavební suti, navržené pokrývači pro pokrývače

Společnost DIMOS je tvůrcem koncepce skluzů pro dopravu stavební suti a odpadů. Skluzy nejen zvýší úroveň bezpečnosti práce, ale pomáhají také udržovat čistotu na staveništi. Skluzy kompletně splňují veškeré individuální potřeby a požadavky (bezpečnost, efektivita, shoda s předpisy…). Jsou to právě know-how a vlastní zkušenosti z oboru pokrývačství, které umožnily zakladatelům společnosti DIMOS vyvinout bohatý sortiment vybavení pro zajištění kolektivní bezpečnosti práce. Široký výběr tohoto vybavení zajistí bezchybnou shodu s požadavky a potřebami pokrývačů.

Doporučení pro instalaci skluzů pro dopravu stavební suti

Skluzy pro dopravu stavební suti nelze použít kdekoli. Skluzy jsou ve spodní části buď umístěny do velkoobjemových kontejnerů, nebo na korbu nákladních vozidel.
Při použití skluzů musí být dodržena jistá pravidla:

• skluz nesmí omezit průchod chodců a průjezd vozidel,
• na chodníku musí zůstat prostor o šířce min. 1,40 m pro pohyb chodců; v případě, že toto doporučení nelze splnit, je nezbytné chodník uzavřít, řádně označit vodorovným i svislým značením a požádat chodce o přechod na chodník na druhou stranu vozovky,
• pokud se skluz právě nepoužívá, musí pod ním být zajištěn průjezd o výšce min. 4,50 m; toto opatření slouží především pro zajištění průjezdu vozidel IZS,
• skluz nesmí narušovat práce v okolí,
• montáž skluzu musí provést specializovaná firma,
• kontejner, do kterého je skluz zaveden, musí být zakrytý plachtou a okolí skluzu je nezbytné pravidelně postřikovat vodou, aby se omezila prašnost.

řídit padající suti DIMOS

řídit padající suti DIMOS

MENU